VULCANII

Geneza vulcanului
Formarea unui vulcan la marginea plăcilor continentale
Globul terestru are mai multe straturi. Profunzimea fiecărui strat geologic este determinată de greutatea specifică a rocilor componente. Astfel în centru (miezul Terrei) se găsesc cele mai grele elemente care, prin procese fizico-chimice exoterme, ajung la temperaturi foarte ridicate (mii de grade Celsius), fapt ce determină topirea rocilor cu formare de gaze. Acest fenomen cauzează presiuni deosebit de mari, gazele caută sa străpungă straturile de la suprafaţă. Rocile vecine magmei suferă procese de transformare, fiind numite roci metamorfice.
Un vulcan se formează prin ridicarea scoarţei alcătuind "conul vulcanului", sub presiunea gazelor şi magmei (rocile topite). Materiile incandescente ies la suprafaţă printr-un crater (deschidere cu forme si diametre diferite). Un crater puţin adânc se numeşte pateră.

Erupţie
Erupţia vulcanului cu descărcări electrice atmosferice Rinjani în anul 1994
Fenomenul ieşirii magmei la suprafaţă este denumit erupţie şi are loc acolo unde scoarţa terestră opune cea mai mică rezistenţă. Acest punct de rezistenţă redusă este reprezentat de crăpăturile din scoarţă sau de limitele dintre plăcile tectonice continentale (ex. vulcani din Indonezia, din Cercul de foc al Pacificului), sau vulcani din Islanda.
Erupţia vulcanului este însoţită de cutremure de pământ, erupţie de gaze, cenuşă, bombe vulcanice (fragmente rupte din crater) şi lavă (vâscozitatea ei diferă după reacţia acidă sau bazică a lavei) care se solidifica prin răcire.
Erupţiile vulcanice sunt de două feluri:
erupţia efuzivă este o erupţie vulcanică silenţioasă, care scoate la suprafaţă lava bazaltică cu viteză mică (erupţiile vulcanului Kilauea din Hawaii sunt efuzive).
erupţie explozivă este o erupţie puternică a unui vulcan care aruncă în aer materia pe distanţe uriaşe; lava e săracă în silicat; poate fi foarte periculoasă pentru locuitorii aflaţi în apropiere de locul erupţiei.

Clasificare
Scurgere de lavă pe Hawaii
După perioada de formare:
vulcani tineri
vulcani bătrâni
După activitate:
vulcani activi, care continuă să erupă
vulcani stinşi, a căror activitate a încetat cu milenii în urmă.
După tipul de manifestare a erupţiei:
de tip islandic, cu erupţii liniare de lave fluide, fără explozii
de tip hawaian, cu erupţii centrale liniştite de lave fluide
de tip strombolian, cu erupţii de lave fluide şi explozii ritmice de gaze
de tip vulcanian, cu erupţii de lave vâscoase care, după consolidarea în coşul vulcanic, vor fi expulzate sub formă de cenuşă şi bombe vulcanice prin explozii puternice ale gazelor
de tip peleean, cu erupţii de lavă vâscoasă care se rifică de forma unui stâlp
de tip Bandai-San, la care exploziile foate puternice aruncă în aer vechiul aparat vulcanic.

 
 
 

Recomandam

Recomandam